Teenused

  • Fekaalivedu, liigvee äravedu
  • Kuivkäimlate tühjendus
  • Ummistuste likvideerimine
  • Survepesu
  • Purgimisteenus

Meie firma  eesmärk on pakkuda klientidele (nii firmadele kui ka eraklientidele) korrektset teenust igal aastaajal.

TEOSTAME TÖID:

  • 6 päeva nädalas
  • Hädaabi saadaval ka pühapäeval