Previous
Next

Fekaalivedu

Fekaalivedu teostatame paakatoga. Fekaalitakso masinapargis on 4 imuautot, paagi mahutuvusega:

Imuautoga teostame sette-ja kanalistasioonikaevude, septikute, imbsüsteem mahutite ja kuivkäimlate tühjendamist. Samuti muude vedelate mittemürgiste olme- või tootmisjääkide äravedu. Reovee transpordiks on paakautole vajalik võimaldada ligipääs mahutile ning võimalus parkida auto kõvale pinnasele.

Tagame paakautoga  veetavate jäätmete keskkonnateadliku ning seadustele vastava utiliseerimise.

Previous
Next

Survepesu

Fekaalitakso masinapargis on 2 survepesuautot. Me teostame torustike puhastust, survepesu ning keskkonnanorme järgivat jäätmekäitlust. Survepesu annab võimaluse ennetada ning likvideerida torustike ummistusi. Regulaarne trasside survepesu teenuse tellimine on alati parim lahendus erinevate toruprobleemide ennetamiseks. Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes tagavad professionaalse nõustamise ja teeninduse. Survepesuautodega saame teostada erinevaid töid: autopesulate puhastus, rasvapüüdjate tühjendamine ja puhastamine, sadevee restkaevude puhastamine, trasside survestamine, ülepumpla puhastustööd,kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu, ummistuste likvideerimine. Tagame paakautoga  veetavate jäätmete keskkonnateadliku ning seadustele vastava utiliseerimise.