Fekaalivedu teostatame imuatoga. Fekaalitakso masinapargis on 4 imuautot, paagi mahutuvusega 10m3, 11m3, 14m3 ja 20m3. Imuautoga teostame sette-ja kanalistasiooni kaevude tühjendamist, septikute ja kuivkäimlate tühjendamist. Samuti muude vedelate mittemürgiste olme- või tootmisjääkide äravedu. Reovee transpordiks on imuautole vajalik võimaldada ligipääs mahutile ning võimalus parkida auto kõvale pinnasele.Tagame imuautoga veetavate jäätmete keskkonnateadliku ning seadustele vastava käitlemise, utiliseerimise.

Kuiv- ja välikäimlaid on vajalik tühjendada nende täitumisel. Soovituslik on kuivkäimlaid ning välikäimlaid puhastada kaks korda aastas- kevadel ning sügisel, vahetult enne talve. Sügisene tühjendus on soovituslik, sest ligipääs tühjendusluugile talvisel ajal on ilmastiku tõttu üldjuhul raskendatud. Kevadel, vahetul enne suve, on soovituslik tühjendada käimlaid, et vältida ebameeldivate lõhnade levikut suvekuudel.

Septikuid tuleb tühjendada nende täitumisel ning üdljuhul rohkem kui kaks korda aastas. Septikusse kogutakse kogu majapidamisest läbi käiv reovesi. Septikute tühjendamiseks tuleb sellele tagada aastaringne ligipääs imuautoga.

imbsüsteeme tuleb tühjendada vähemalt üks kord aastas. Seda ka siis, kui esmapilgul tundub mahuti veel pool tühi. Imbsüsteemi regulaarne tühjendamine on vajalik süsteemi töökorras hoidmiseks.

Küsi pakkumist