Tellimiseks ja päringuteks täitke all olev vorm.
Helistage 50 936 59 või saatke kiri info@fekaalivedu.com

Võta ühendust

Kontakt

  • Fekaalivedu
  • Kanalisatsioonitorustike survepesu
  • Kuivkäimlate tühjendus
  • Liigvee äravedu
  • Ummistuste likvideerimine
  • Purgimis teenus
  • Rasvakaevude tühjendus
  • Liivapüüdurite puhastus
  • Sadevee restkaevude puhastamine
  • Trasside survestamine