Fekaalitakso masinapargis on üks survepesu auto. Me teostame torustike puhastust, survepesu ning keskkonnanorme järgivat jäätmekäitlust. Survepesu annab võimaluse ennetada ning likvideerida torustike ummistusi. Regulaarne trasside survepesu teenuse tellimine on alati parim lahendus erinevate toru probleemide ennetamiseks. Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes tagavad professionaalse nõustamise ja teeninduse. Survepesuautodega saame teostada erinevaid töid:

  • Autopesulate puhastus- autopesulatest kanalisatsioonidesse suunatav vesi tuleb eelnevalt puhastada. Sealne käideldav vesi sisaldab liiva, õli jm keemilisiaineid, mis võivad ummistada ja rikkuda torustikku. Veest liiva eraldamiseks kasutatakse liivapüüdureid, mida on vaja regulaarselt puhastada, et tagada tõrgeteta pesula töö.
  • Rasvapüüdjate tühjendamine ja puhastamine survepesuga – ühed peamisteks torude ummistuste põhjusteks on kanalisatsiooni sattunud rasvad ja õlid. Suured toitlustusega tegelevad asutused paigaldavad ummistuste vältimiseks rasvapüüdureid. Need eraldavad kanalistasiooni suunatavast veest õlid ja rasvad. Et tagada rasvapüüdurite töö tuleb neid regulaarselt survepesuga puhastada,hooldada ja tühjendada.
  • Sadevee restkaevude puhastamine
  • Trasside survestamine
  • Ülepumpla puhastustööd- ülepumlatesse koguneb rasva, liiva ja muid jäätmeid, mida pump ei suuda edasi pumbada. Vältimaks pumba ummistumist, tuleks pumplaid regulaarselt puhastada survepesuga.
  • Kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu
  • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine

Küsi pakkumist