Trans-Toomapojad OÜ on tegutsenud alates 2004. aastast. Pakume kiiret, kvaliteetset fekaaliveo ning survepesu teenust Tallinnas ja Harjumaal. Hetkel on meil kasutusel neli imuautot ja kaks survepesuautot. Tänavapildis tuntakse neid kui Fekaalitaksosid. Aitame oma kliente kuus päeva nädalas ja probleemi korral ka pühapäeval. Oleme kliendi esmane valik, sest tagame kiire ja efektiivse teeninduse tänu pikaajalisele kogemusele. Meile on oluline klientide rahulolu ning panustamine pikaajalisse koostöösse. Oma tegevuses lähtume keskkonda säästvast seadusandlusest. Meile on oluline anda oma panus puhtama keskkonna loomisele ning säilitamisele.

Teostame fekaalivedu, septikute ja mahutite tühjendamist, survepesu, trasside survestamisi, rasvakaevude puhastusi ja ummistuste likvideerimisi.

Missioon: Fekaalitakso missiooniks on keskkonnateadlik reovee käitlemine.

Trans-Toomapojad OÜ

Visioon